Σύναξη της Παναγίας Ταυριώτισσας στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Ταύρου (1 Αυγούστου)

0108 17 περίπυστος εικόνα της Παναγίας μεταφέρθηκε από τη Μικρά Ασία το 1922 μ.Χ., κατά την περίοδο της Εθνικής μας τραγωδίας και φυλασσόταν στο υπόγειο παρεκκλήσιο του Αγίου Δημητρίου, καθώς ήταν κατεστραμμένη από τη φωτιά και την φθορά του χρόνου. Όταν εν τέλει και μετά από πολλές προσπάθειες αποκαταστάθηκε, αποκαλύφθηκε μια μοναδική εικόνα της Παναγίας που στα πόδια Της κάθεται το Θείο Βρέφος.

Οι ενορίτες της περιοχής στο άκουσμα της ιερότητας αλλά και της ιερότητας της Εικόνας, προσήλθαν αθρόα και γέμισαν τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου για να προσευχηθούν και να τελέσουν παράκληση. Όλος ο λαός συμμετείχε προσευχόμενος. Η εικόνα της Παναγίας ήταν καλυμμένη με ένα λευκό ασπροκέντι. Λίγο πριν τελειώσει η Παράκληση, την ώρα που ψαλλόταν το Θεοτοκίον «Την ωραιότητα της Παρθενίας Σου», ο ιερέας του Ναού αποκάλυψε την εικόνα και οι πιστοί είδαν για πρώτη φορά την Εικόνα της Παναγίας που ήλθε από την Μικρά Ασία το 1922 μ.Χ.

Ακολούθησαν εκδηλώσεις χαράς και συγκίνησης.

Με προτροπή του ιερέα του Ναού, ο οποίος ρώτησε το εκκλησίασμα, να ονομασθεί η Ιερά Εικόνα «Παναγία Ταυριώτισσα», ώστε να συνδέει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον αυτή της ευλογημένης ενορίας, που ιδρύθηκε από προγόνους εκ της Μικράς Ασίας το 1927 μ.Χ., όλος ο λαός βροντοφώναξε «Η Παναγία μας η Ταυριώτισσα». Κατ’ αυτόν τον τρόπο επισφραγίστηκε η ονοματοδοσία της θαυματουργής αυτής εικόνας την 1η Αυγούστου 2007 μ.Χ. και καθιερώθηκε αυτήν την ημερομηνία να τιμάται. Το σημαντικότερο όμως ήταν πως, όταν ο ιερέας ενημέρωσε τον τότε Δήμαρχο Ταύρου κ. Δημήτριο Σούτο για την, δια βοής, επιθυμία των ενοριτών να ονομαστεί η θαυματουργός εικόνα «Παναγία Ταυριώτισσα» και να εορτάζεται κάθε 1η Αυγούστου, εκείνος αποκάλυψε ότι από πληροφορίες που είχε συλλέξει, η συγκεκριμένη εικόνα της Παναγίας, ήλθε πράγματι από τον Ταύρο της Μικράς Ασίας, γεγονός που αποδεικνύει, τον θαυμαστό τρόπο που αποκαλύφθηκε η Παναγία στους πιστούς.

Ἅγιοι Ἑπτὰ Μακαβαίοι (1 Αυγούστου)

1ὐτοκράτωρ ἐστί τῶν παθῶν ὁ εὐσεβής λογισμός». Ὁ εὐσεβής λογισμός εἶναι κυρίαρχος καί ἐξουσιαστής ἐπί τῶν παθῶν. Αὐτό μέ περίσσια ἀνδρεία ἀπέδειξαν οἱ ἑπτά ἀδελφοί Μακκαβαίοι μέ τή στάση τους ἀπέναντι στόν βασιλιά τῆς Συρίας Ἀντίοχο, ὅταν αὐτός τούς ἔταξε δόξες, τιμές καί ἐπίγειες ἀπολαύσεις, ἂν αὐτοί καταπατοῦσαν τόν Μωσαϊκό νόμο καί ἔτρωγαν ἀπό τά ἀπαγορευμένα φαγητά πού τούς πρόσφερε.
Προηγήθηκε ὁ ἐνενηκονταετής διδάσκαλός τους, Ἐλεάζαρος. Ἐφάρμοσε στό ἔπακρο τό νόμο πού τούς δίδασκε, μέ ἀποτέλεσμα ὁ Ἀντίοχος νά τόν ρίξει στή φωτιά. Ἐμπνεόμενα ἀπό τή θυσία τοῦ γέροντα διδασκάλου τους, τά ἑπτά ἀδέλφια κράτησαν τήν ἴδια γενναία στάση ἀπέναντι στό βασιλιά, ὅταν τούς κάλεσε μπροστά του.
Στήν ἀρχή ὁ Ἀντίοχος προσπάθησε νά τούς κολακεύσει μέ διάφορα ἐγκώμια γιά τή νιότη τους. Τούς εἶπε ὅτι ἂν ἔτρωγαν ἀπό τά εἰδωλόθυτα πού τούς πρόσφερε, θά ἀπολάμβαναν μεγάλες τιμές, καί φυσικά θά τούς ἔσῳζε ἀπό τό θάνατο. Τότε οἱ ἑπτά ἀδελφοί ἀπάντησαν στόν Ἀντίοχο: «χαλεπώτερον γάρ αὐτοῦ τοῦ θανάτου νομίζομεν εἶναι σου τόν ἐπί τῇ παρανόμῳ σωτηρία ἡμῶν ἔλεον». Δηλαδή, θεωρούμε τη συμπάθειά σου γιά τήν παράνομη σωτηρία μας, περισσότερο ἐπιβλαβή καί ἀπ’ αὐτόν τό θάνατο. Ἐξοργισμένος τότε ὁ Ἀντίοχος, μέ τροχούς, φωτιά καί ἀκόντια, ἕναν – ἕναν τούς σκότωσε ὅλους.
Ὅταν εἶδε αὐτό ἡ μητέρα τους Σολομονή, ρίχτηκε μόνη της στή φωτιά καί ἔτσι ὅλοι μαζί πῆραν τό στεφάνι τοῦ μαρτυρίου.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιο. Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθεῖς ἐν τῷ Σταυρῷ.
Τῶν Μακκαβαίων τόν ἑπτάριθμον δῆμον, σύν τῇ μητρί Σολομονῇ τῇ ἁγίᾳ, καί Ἐλεάζαρ ἅμα εὐφημήσωμεν· οὗτοι γάρ ἠρίστευσαν, δι’ ἀγώνων νομίμων, ὡς φρουροί καί φύλακες, τῶν τοῦ Νόμου δογμάτων· καί νῦν ὡς καλλιμάρτυρες Χριστοῦ, ὑπέρ τοῦ κόσμου, ἀπαύστως πρεσβεύουσι.

Κοντάκιον. Ἦχος β’. Τά ἄνω ζητῶν.
Σοφίας Θεοῦ, οἱ στῦλοι οἱ ἑπτάριθμοι, καί θείου φωτός, οἱ λύχνοι οἱ ἑπτάφωτοι, Μακκαβαῖοι πάνσοφοι, πρό Μαρτύρων μέγιστοι Μάρτυρες, σύν αὐτοῖς τόν πάντων Θεόν, αἰτεῖσθε σωθῆναι τούς τιμῶντας ὑμᾶς.

Μεγαλυνάριον.
Χαίροις ἡ ἑπτάκλωνος συνδρομή, ὄρπηκες ὡραῖοι, Μακκαβαίων τῆς πατριᾶς, σύν μητρί τῇ θείᾳ, ἅμα καί διδασκάλῳ, οἱ εὐκλεεῖς τοῦ Νόμου, καί θεῖοι φύλακες.

Ἅγιος Λαυρέντιος ὁ ἀρχιδιάκονος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ Ξύστος καὶ Ἰππόλυτος (10 Αυγούστου)

15ἱ Ἅγιοι Λαυρέντιος ὁ ἀρχιδιάκονος, Ξύστος πάπας τῆς Ρώμης καί Ἰππόλυτος, μαρτύρησαν τό 53 μ.Χ.
Ὅταν ἔγινε ὁ διωγμός κατά τῶν χριστιανῶν, ὁ πάπας τῆς Ρώμης Ξύστος, ὁμολόγησε πρῶτος τήν πίστη του στόν Κύριο, μέ ἀποτέλεσμα νά θανατωθεῖ μέ ἀποκεφαλισμό.
Κατόπιν συνέλαβαν τόν Ἅγιο Λαυρέντιο, ὁ ὁποῖος ἔχριζε διαχειριστής τῆς Ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας. Τοῦ ζητήθηκε νά παραδώσει τούς θησαυρούς τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ Λαυρέντιος τότε, τούς παρουσίασε τούς φτωχούς, τά ὀρφανά καί ὅσους εἶχαν ἀνάγκη τήν συνδρομή τῆς Ἐκκλησίας καί τούς εἶπε ὅτι αὐτοί ἦταν οἱ θησαυροί της. Γιά αὐτό τό τόλμημά του, οἱ εἰδωλολάτρες τόν βασάνισαν, ψήνοντάς τον ζωντανό.
Τό λείψανο τοῦ Ἁγίου Λαυρεντίου τό παρέλαβε ὁ Ἅγιος Ἰππόλυτος. Μόλις ὅμως μαθεύτηκε αὐτή του ἡ πράξη, ἡ ἡγεμόνας διέταξε τόν βασανισμό του. Ἔτσι μαρτύρησε καί ὁ Ἅγιος Ἰππόλυτος.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιο. Ἦχος γ’. Τήν ὡραιότητα.
Τῷ θείῳ Πνεύματι, καταυγαζόμενος, ὡς ἄνθραξ ἔφλεξας, πλάνης τήν ἄκανθαν, Ἀρχιδιάκονε Χριστοῦ, Λαυρέντιε Ἀθλοφόρε· ὅθεν ὡς θυμίαμα, λογικόν ὡλοκαύτωσαι, τῷ σέ μεγαλύναντι, τῷ πυρί τελειούμενος· διό τούς σέ τιμῶντας θεόφρον, σκέπε ἐκ πάσης ἐπηρείας.

Κοντάκιον. Ἦχος β’. Τά ἄνω ζητῶν.
Πυρί θεϊκῷ, φλεχθεῖς τήν καρδίαν σου, τό πῦρ τῶν παθῶν, εἰς τέλος ἐναπέσβεσας, Ἀθλητῶν ἑδραίωμα, θεοφόρε Μάρτυς Λαυρέντιε· καί ἐν ἄθλοις ἐβόας πιστῶς· Οὐδέν με χωρίσει, τῆς ἀγάπης Χριστοῦ.

Μεγαλυνάριον.
Χαίροις ὁ Διάκονος τοῦ Χριστοῦ, ὁ διακονήσας, ἐν τῇ χάριτι εὐσεβῶς· χαίροις ὁ τελέσας, διά πυρός ἀνδρείως, τόν ἔνθεον ἀγῶνα, Μάρτυς Λαυρέντιε.

Ἅγιοι ἐννέα Μάρτυρες (1 Αυγούστου)

15ἱ Ἅγιοι ἐννέα μάρτυρες, Λέοντιος, Ἄττος, Ἀλέξανδρος, Κινδέας, Μνησίθεος, Κυριακός, Μηναῖος, Κατοῦνος καί Εὐκλής, ἔζησαν τήν ἐποχή τοῦ αὐτοκράτορα Διοκλητιανου καί τοῦ ἡγεμόνα Φλαβιανοῦ, στήν Πέργη τῆς Παμφυλίας.
Ὁ χριστιανισμός ἦταν μέσα τους ἀπό πολλή μικρή ἡλικία καί κρατήθηκε ἔτσι καί ἀφοῦ μεγάλωσαν. Ἕνα βράδυ λοιπόν, ἀποφάσισαν ὅτι θέλουν νά μαρτυρήσουν γιά τόν Χριστό καί ἔτσι πῆγαν στόν εἰδωλολατρικό ναό τῆς Ἀρτέμιδος καί κατέστρεψαν ὅλα τά ἀγάλματα πού βρίσκονταν ἐκεῖ. Μετά τήν ἐνέργειά τους αὐτή, ἀμέσως συνελήφθησαν ἀπό τούς εἰδωλολάτρες, οἱ ὁποῖοι, ἀφοῦ τούς ἀνέκριναν, τούς ὑπέβαλαν σέ βασανιστήρια.
Πρῶτα τούς ἔκαψαν τά πλευρά, μετά χρησιμοποιώντας σιδερένια νύχια τούς ἔσκισαν τίς σάρκες, καί στή συνέχεια πῆραν ἀναμμένους δαυλούς καί τούς τρύπησαν τά μάτια. Μετά τούς ἔκλεισαν σέ μία ἀπάνθρωπη φυλακή, χωρίς νερό καί τροφή. Μετά ἀπό λίγο χρόνο τούς ἔβγαλαν καί τούς ἔριξαν σέ ἕνα κλουβί μέ θηρία γιά νά τούς κατασπαράξουν. Αὐτά ὅμως, παρά τήν πεῖνα τους, καθόντουσαν ἤρεμα καί δέν πλησίαζαν τούς Ἁγίους. Ὅσοι εἶδαν αὐτό τό θαυμαστό γεγονός, πράγματι ἐξεπλάγησαν καί φώναξαν μέ μία φωνή «Μέγας ὁ Θεός τῶν Χριστιανῶν». Καί τότε ἔγινε τό θαῦμα. Ἀμέσως ἀκούστηκαν βροντές καί ἄρχισαν νά πέφτουν ἀστραπές, βροχή, ἐνῷ συγχρόνως ἀκούγονταν μία φωνή, ἡ ὁποία προσκαλοῦσε τούς Ἁγίους στόν οὐρανό. Μόλις οἱ Ἅγιοι ἄκουσαν αὐτήν τήν φωνή, χάρηκαν πάρα πολύ. Ὕστερα ἀπό αὐτό τό γεγονός ὁ τύραννος νευρίασε τόσο πολύ πού διέταξε νά τούς ἀποκεφαλίσουν.
Με τον τρόπο αυτό ὁλοκληρώθηκε τό μαρτύριο τῶν ἐννέα Ἁγίων καί πέρασαν στήν αἰώνια Βασιλεία.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἁγία Ἐλέσα ἡ Ὁσιομάρτυς (1 Αυγούστου)

010810αταγόταν ἀπό τήν Πελοπόννησο καί ἦταν κόρη ἐνός πλούσιου Ἕλληνα, πού ὀνομαζόταν Ἑλλάδιος. Ἡ δέ μητέρα της Εὐγενία, ἦταν στεῖρα ἀλλά θεοσεβής χριστιανή. Ἔτσι διά τῆς προσευχῆς ἀπόκτησε θαυματουργικά τήν Ἐλέσα, πού ἀνέθρεψε σύμφωνα μέ τίς ἐπιταγές τοῦ Εὐαγγελίου καί κάτω ἀπό τίς δυσκολίες τοῦ εἰδωλολάτρη ἄντρα της.
Σέ ἡλικία 14 χρονῶν ἡ Ἐλέσα ἔμεινε ὀρφανή ἀπό μητέρα καί ἔτσι ἔμεινε αὐτή κυρία τοῦ πλούσιου σπιτιοῦ τοῦ πατέρα της. Ἀμέτρητες τότε οἱ εὐεργεσίες καί οἱ ἐλεημοσύνες πού ἔκανε στούς στερημένους καί πάσχοντες συνανθρώπους της. Κάποτε ὅμως ὁ πατέρας της τήν παρακίνησε νά παντρευτεῖ κάποιον ἀπό τούς εἰδωλολάτρες ἄρχοντες, αὐτή ὅμως ἀρνήθηκε διότι ἡ κλήση της ἦταν ἄλλη, αὐτή τῆς ἀγγελικῆς πολιτείας. Ἔτσι ὅταν κάποτε ὁ πατέρας της ἔφυγε γιά κάποιο ταξίδι, ἡ Ἐλέσα μοίρασε ὅλα της τά ὑπάρχοντα στούς φτωχούς καί μέ τίς πιό πιστές δοῦλες της, διέφυγε στά Κύθηρα. Ἐκεῖ διά τῆς προσευχῆς, ἔκανε πολλά θαύματα.
Ὅταν ὅμως ὁ πατέρας της ἐπέστρεψε ἀπό τό ταξίδι καί ἔμαθε τά γεγονότα, θύμωσε πολύ καί ἀφοῦ ἀνακάλυψε πού βρισκόταν ἡ Ἐλέσα, ἀναχώρησε γιά νά τή φέρει πίσω. Ἀλλά ἡ γνώμη τῆς Ἐλέσας ἦταν ἀντίθετη αὐτῆς τοῦ εἰδωλολάτρη πατέρα.
Τότε αὐτός, ἀφοῦ ἀνελέητα τή βασάνισε, τελικά τήν ἀποκεφάλισε καί ἔτσι πανάξια ἔλαβε τό στεφάνι τοῦ μαρτυρίου.
(Ἡ μνήμη τῆς συγκεκριμένης Ἁγίας δέν ἀναφέρεται πουθενά στούς Συναξαριστές. Τήν βρίσκουμε σάν μάρτυρα μόνο στά Κύθηρα).

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιο. Ἦχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.
Ἐκ στείρας ἐβλάστησας, καθάπερ ἄνθος τερπνόν, πατρός δέ μισήσασα, τήν ἀθεΐαν στερρῶς, Ἐλέσα πανένδοξε, ἔλαμψας ἐν τῇ νήσῳ τῶν Κυθήρων ὁσίως, ἤθλησας δέ ἐν ταύτῃ, καί λαμπρῶς ἐδοξάσθης· καί νῦν ἀναπηγάζεις, τά θεῖα δωρήματα.

Κοντάκιον.Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμερον.
Ἐν Κυθήροις ἔλαμψας ἀμέμπτῳ βίῳ, καί λαμπρῶς ἠγώνισαι, ὑπέρ Χριστοῦ μαρτυρικῶς· ὅθεν ἀξίως δεδόξασαι, Ὁσιομάρτυς Ἐλέσα πανένδοξε.

Μεγαλυνάριον.
Χαίροις ὦ Ἐλέσα νύμφη Χριστοῦ, Παρθενομαρτύρων, ἀκροθίνιον εὐκλεές· χαίροις Κυθήρων, ὡράϊσμα καί σκέπη, σεμνή Ὁσιομάρτυς, Ἀγγέλων σύσκηνε.

Ἅγιος Τιμόθεος ὁ Θαυματουργός Ἀρχιεπίσκοπος Προκοννήσου (Προικοννήσου) (1 Αυγούστου)

5ζησε στά μέσα του 6ου αἰῶνα, ἐπί βασιλέων Ἰουστίνου τοῦ Θράκα καί Ἰουστίνου ἀνεψιοῦ του Ἰουστινιανοῦ τοῦ Μεγάλου.
Λόγω τῆς μεγάλης του ἀρετῆς, ἔγινε ἐπίσκοπος Προκοννήσου ἢ Προικοννήσου, καί πού σήμερα λέγεται Μαρμαράς. Τά ποιμαντικά του καθήκοντα ἐξάσκησε ἄριστα διά τῆς πραότητάς του καί διά τῆς προσευχῆς. Κάποτε μάλιστα θεράπευσε καί τήν κόρη τοῦ βασιλιά Ἰουστινιανοῦ ἀπό δαιμόνιο.
Ἀπεβίωσε εἰρηνικά τήν 1η Αὐγούστου. Ἀργότερα ἡ βασίλισσα Θεοδώρα, πρός ἔνδειξη εὐγνωμοσύνης στόν Ἅγιο, ἔκτισε Μονή στό ὄνομά του, ἐκεῖ ὅπου βρέθηκε τό ἅγιο λείψανό του. Ἐκεῖ κοντά μάλιστα, βρέθηκε καί πηγή ἁγιάσματος.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Publish modules to the "offcanvs" position.