Ἁγία Θεοδούλη ἡ Μάρτυς (18 Ιανουαρίου)

18017Ἁγία Μάρτυς Θεοδούλη καταγόταν ἀπό τά Ἀνάζαβρα καί ἔζησε στά χρόνια τοῦ αὐτοκράτορα Διοκλητιανοῦ (284 – 305 μ.Χ.). Ἐπειδή διακήρυττε τήν πίστη της στόν Χριστό, συνελήφθη καί ὁδηγήθηκε ἐνώπιον τοῦ Πελαγίου, ἡγεμόνα τῶν Ἀναζάβρων, καί μπροστά στόν ἡγεμόνα, ἡ Θεοδούλη, διακήρυξε τήν πίστη της στόν Ἅγιο Τριαδικό Θεό. Τότε ὑποβλήθηκε σέ φοβερά βασανιστήρια. Τῆς τρύπησαν μέ πυρακτωμένα σουβλιά τούς μαστούς, ἔπειτα τήν κρέμασαν ἀπό τά μαλλιά σέ ἕνα κυπαρίσσι καί τῆς κάρφωσαν τά πόδια μέ σιδερένια καρφιά. Κατόπιν τήν ἔριξαν μαζί μέ ἄλλους Ἁγίους μέσα σέ ἀναμμένο καμίνι.
Κατά τήν διάρκεια τῶν φρικτῶν βασάνων της ὑπέρ τῆς πίστεως, ἐπιτέλεσε πολλά θαύματα, μέ ἀποτέλεσμα νά πιστέψουν στόν Χριστό πολλοί παρευρισκόμενοι, καθώς ἐπίσης, καί ὁ Κομενταρήσιος Ἑλλάδιος καί ὁ βοηθός του, οἱ ὁποῖοι καί γιά τόν λόγο αὐτό θανατώθηκαν μέ ἀποκεφαλισμό.
Μέσα στήν κάμινο αὐτή, ἡ Ἁγία Θεοδούλη προσευχόμενη παρέδωσε τό πνεῦμα της.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx