Αγία Θεοδότη μητέρα των Αγίων Αναργύρων (2 Ιανουαρίου)

0201 1

Νόσῳ παρῆλθε τὸν βίον Θεοδότη,
Νόσων λυτῆρας ἡ τεκοῦσα τῷ βίῳ.