Ἁγία Θεοδότη ἡ Μάρτυς καὶ τὰ τρία παιδιά της (22 Δεκεμβρίου)

2212 110αταγόταν ἀπό τή Βιθυνία καί έζησε στά χρόνια τοῦ βασιλιά Διοκλητιανοῦ (284 – 304). Στή Νίκαια γνώρισε τήν Ἁγία Ἀναστασία τή Φαρμακολύτρια, μαζί μέ τόν δάσκαλό της Χρυσόγονο καί, ὅλοι μαζί, ἐπισκέπτονταν στίς φυλακές τούς μάρτυρες χριστιανούς καί τούς συμπαραστέκονταν ποικιλοτρόπως.
Ὅταν τό ἔμαθε αὐτό ὁ Διοκλητιανός, θέλησε νά δώσει τήν Θεοδότη γιά γυναίκα στόν ἄρχοντα Λευκάδιο (ἢ Λευκάτιο), μέ σκοπό νά τήν ἑλκύσει στήν εἰδωλολατρία. Αὐτή ὅμως ἀρνήθηκε καί γιά τό λόγο αὐτό, παραδόθηκε στόν ὑπατικό Νικήτιο, ἄρχοντα της Βιθυνίας, ὁ ὁποῖος τήν ἔριξε μαζί μέ τά τρία παιδιά της στήν φωτιά, ὅπου βρῆκαν μαρτυρικό θάνατο.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx