Ἅγιοι Δύο Δήμιοι Μάρτυρες (15 Δεκεμβρίου)

16ίστεψαν καί αὐτοί στόν Χριστό ἀπό τά θαύματα τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου καί ἀποκεφαλίστηκαν.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx