Ἁγία Σωσάννη (15 Δεκεμβρίου)

5ζησε στά τέλη τοῦ 3ου αἰώνα μ.Χ. Καταγόταν ἀπό τήν Παλαιστίνη, εἶχε πατέρα Ἐθνικό καί μητέρα Ἰουδαία.
Ἡ ἴδια ὅμως γνώρισε τήν χριστιανική πίστη, γι’ αὐτό βαπτίστηκε, ἀπό τόν Ἐπίσκοπο Σιλουανό, χριστιανή. Αὐτό ἐξόργισε πολύ τούς Ἐθνικούς καί τούς Ἑβραίους, οἱ ὁποῖοι ἀποφάσισαν ἀπό κοινοῦ νά τήν σκοτώσουν. Τό σχέδιο τῆς δολοφονίας της ὅμως, τό πληροφορήθηκε ὁ Ἐπίσκοπος καί μαζί μέ τήν Ἁγία προσπάθησαν νά βροῦν μία λύση. Τελικά τήν λύση τήν ἔδωσε ἡ Σωσάννη. Μοίρασε τήν περιουσία της στούς φτωχούς καί ντυμένη σάν ἄνδρας ἐγκατέλειψε τά Ἱεροσόλυμα.
Ἀργότερα μετέβη στήν Ἐλευθερούπολη, στήν ὁποία ντύθηκε πάλι γυναίκα. Ὅταν κινήθηκε ὁ διωγμός τῆς Ἐκκλησίας ἀπό τόν Διοκλητιανό, ἡ Σωσάννα χωρίς νά φοβηθεῖ καθόλου, ἐξακολούθησε νά λατρεύει τόν Ἰησοῦ Χριστό φανερά. Συλληφθεῖσα γι’ αὐτό καί ἐπειδή δέν θέλησε νά θυσιάσει στά εἴδωλα καταδικάστηκε μαζί μέ ἄλλους σέ θανατική ποινή.
Ἡ Ἁγία Σωσάννα παρέδωσε τό πνεῦμα στόν Κύριό της μέσα στήν πυρά.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx