Ἅγιοι Ἀειθαλᾶς καὶ Ἀκεψέης οἱ Μάρτυρες (11 Δεκεμβρίου)

AgiosAkepseis15ἱ Ἅγιοι Ἀειθαλᾶς καί Ἀκεψέης ἦταν ἀπό τήν πόλη Ἀρβήλ. Πιστεύοντας καί οἱ δυό στόν Ἰησοῦ Χριστό ἔγιναν ὁ μέν Ἀειθαλᾶς ἐπίσκοπος, ὁ δέ Ἀκεψέης διάκονος.
Ἡ θερμή τους πίστη, τούς ὠθοῦσε νά κηρύττουν καθημερινά σέ μία προσπάθεια νά ἑλκύσουν ψυχές στό Σωτήριο δίκτυο τοῦ Εὐαγγελίου.
Τούς κατάγγειλαν στόν Πέρση βασιλιά. Παρ’ ὅλες τίς ἀπειλές, ἔμμειναν πιστοί στόν Ἰησοῦ Χριστό μέχρι που στέφθηκαν μάρτυρες, μέ τόν δι’ ἀποκεφαλισμοῦ μαρτυρικό θάνατο.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx