Ἅγιοι 150 Ρήτορες (25 Νοεμβρίου)

1ὐτοί πίστεψαν στόν Χριστό διά τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης καί μαρτύρησαν διά πυρός.