Ἁγίες Κυριαίνα καὶ Ἰουλιανὴ οἱ Μάρτυρες (1 Νοεμβρίου)

AgiaKiriena15ἱ Ἁγίες Κυριαίνα καί Ἰουλιανή ἔζησαν τήν ἐποχή τοῦ αὐτοκράτορα Μαξιμιανοῦ.
Ἡ Κυριαίνα, καταγόταν ἀπό τήν Ταρσό τῆς Κιλικίας, ἡ δέ Ἰουλιανή ἀπό τήν πόλη Ρῶσο. Καί οἱ δυό εἶχαν ἀφοσιωθεῖ σέ φιλανθρωπικά ἔργα χριστιανικῆς φιλαδελφίας. Φρόντιζαν ὀρφανά, παρεῖχαν τήν βοήθειά τους ἀφιλοκερδῶς σέ ὅποιον εἶχε τήν ἀνάγκη τους. Παρότι δέν ἦταν πολύ μορφωμένες πάντα ἔβρισκαν τρόπο νά στηρίξουν τήν πίστη αὐτῶν πού χρειαζόντουσαν. Εἶχαν δέ καταφέρει νά φέρουν στό δρόμο τοῦ Θεοῦ, πολλούς εἰδωλολάτρες.
Τίς δύο Ἁγίες τίς συνέλαβε ὁ ἡγεμόνας Μαρκιανός καί τίς πίεζε νά ἀπαρνηθοῦν τόν Χριστό. Ἐκεῖνες ὅμως δέν ὑποχώρησαν στίς πιέσεις καί ἔμειναν ἀμετακίνητες στήν πίστη τους.
Γι’ αὐτήν τους τήν ὁμολογία οἱ Ἁγίες ρίχτηκαν στήν πυρά, καί παρέδωσαν τό πνεῦμα τους στόν Κύριο.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx