Άγιοι Είκοσι Έξι Οσιομάρτυρες Ζωγραφίτες (22 Σεπτεμβρίου)

2209 2 Ως πυρίκαυστοι θυσίαι τω Kυρίω,
Oι εικοσιέξ ωράθησαν εικότως.