Ἁγία Θεοδοσία ἡ Μάρτυς μητέρα τοῦ Ἁγίου Προκοπίου (8 Ιουλίου)

16ρώην εἰδωλολάτρισσα, ἡ ὁποία, ἀπό τά θαύματα καί τό μαρτύριο τοῦ γιοῦ της, ἐπέστρεψε στόν Χριστό καί μαρτύρησε, θανατωθείσα διά ξίφους.