Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου του «νοητού τείχους», εν Ρωσία (28 Μαΐου)

2805 3Δεν έχουμε λεπτομέρειες για το γεγονός.