Ὅσιος Στέφανος (20 Μαΐου)

15 Ἅγιος Στέφανος γεννήθηκε στό Μαυροβούνιο τῆς Σερβίας καί ἔζησε κατά τόν 17ο αἰώνα μ.Χ. Ἀπό νεαρή ἡλικία ἀκολούθησε τόν μοναχικό βίο καί ἔγινε μοναχός στή μονή Μοράκα. Λόγῳ τῶν Τούρκων ἀναγκάσθηκε νά ἐγκαταλείψει τό μοναστήρι καί νά ζήσει κρυμμένος ἀπό τούς βοσκούς τῆς περιοχῆς γιά ἑπτά χρόνια.
Τό 1660 συνέχισε τόν ἀσκητικό του βίο σέ ἕνα σπήλαιο μέσα στό ὁποῖο ἔζησε μέ ἀδιάλειπτη προσευχή ἐπί τριάντα χρόνια. Τέσσερα ἔτη μετά τήν ὁσιακή κοίμησή του, οἱ πιστοί βρῆκαν τό τίμιο λείψανό του ἀπό τό φῶς πού φώτιζε τό σπήλαιο, μέσα στό ὁποῖο ὁ Ὅσιος Στέφανος εἶχε ἀναπαυθεῖ.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx