Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Πατελλάριος (2 Μαΐου)

15 Ἅγιος Ἀθανάσιος Γ’, ὁ Πατελλάριος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, καταγόταν ἀπό τό Ρέθυμνο τῆς Κρήτης. Ἐξελέγη Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης καί ἀργότερα, ὅταν ὁ Πατριάρχης Κύριλλος ὁ Λούκαρις ἐξορίστηκε στήν Τένεδο, ὁ Ἀθανάσιος ἀνῆλθε στόν Πατριαρχικό θρόνο τῆς Κωνσταντινουπόλεως τό Μάρτιο τοῦ 1634. Μετά ὅμως σαράντα ἡμέρες ἐκδιώχθηκε καί στόν θρόνο ἐπανῆλθε ὁ Κύριλλος ὁ Λούκαρις. Ὁ Ἀθανάσιος ἔγινε καί πάλι Πατριάρχης τό 1651, ἀλλά μόνο γιά δεκαπέντε ἡμέρες ὅταν, ὑποκύπτοντας στήν ἀντίδραση τῶν Μητροπολιτῶν, ἐξαναγκάσθηκε σέ παραίτηση καί ἀπῆλθε στό Γαλάζιον καί ἀπό ἐκεῖ στή Ρωσία. Ἐκεῖ ἔγινε εὐμενῶς δεκτός στή Μόσχα καί τέλος κοιμήθηκε μέ εἰρήνη στήν πόλη τῆς Λούβνας.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx