Ὅσιος Γρηγόριος ὁ ἐν Νικομηδείᾳ ἀσκήσας ( 2 Απριλίου)

15 Ὅσιος Γρηγόριος γεννήθηκε περί τό ἔτος 1190 σέ κάποιο χωριό τῆς Βιθυνίας τῆς Μικρᾶς Ἀσίας ἀπό ἐπιφανεῖς γονεῖς. Ἀπό τήν παιδική του ἡλικία ἔδειξε μεγάλη φιλομάθεια καί κλίση πρός τό μοναχικό βίο. Ἀφοῦ σπούδασε πολύ τήν ἑλληνική παιδεία καί τή θεολογία, ἀποσύρθηκε σέ μονή τῆς Βιθυνίας. Στή συνέχεια ἀνῆλθε σέ κάποιο ὄρος, ἀποκαλούμενο τοῦ Προφήτου Ἠλία, ὅπου ἔχτισε κελί καί ἐπιδόθηκε στήν προσευχή καί τή μελέτη, διδάσκοντας τούς πιστούς πού προσέρχονταν κοντά του.
Ὁ Ὅσιος Γρηγόριος κοιμήθηκε μέ εἰρήνη κατά τό ἔτος 1240.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx