Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Ἰβηριτίσσης (12 Φεβρουαρίου)

7 ἐπωνυμία τῆς ἱερᾶς εἰκόνας τῆς Παναγίας, Ἰβηρίτισσα, ὀφείλεται στήν Ἱερά Μονή Ἰβήρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὅπου ἡ ἱερή εἰκόνα ἔφθασε κατά τρόπο θαυματουργικό τό ἔτος 999 μ.Χ., ἀφοῦ ἐπέπλεε ἐπάνω στά κύματα τῆς θάλασσας.
Τό ἔτος 1648, μετά ἀπό ἐπιθυμία τοῦ Πατριάρχου τῆς Ρωσίας Νίκωνος, ἔφεραν στή Μόσχα πανομοιότυπο ἀντίγραφο τῆς ἱερᾶς εἰκόνος.
Ἡ εἰκόνα τιμᾶται, ἐπίσης, στίς 12 Ὀκτωβρίου, ἡμέρα κατά τήν ὁποία ἔφθασε στή Μόσχα καί τήν Τρίτη τῆς Διακαινησίμου.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx