Ὅσιος Κωνσταντῖνος ὁ ἐξ Ἰουδαίων (26 Δεκεμβρίου)

OsiosKonstantinos15 Ὅσιος Κωνσταντῖνος ἦταν ἀπό τά Σύναδα τῆς Φρυγίας. Σέ νεαρή ἡλικία προσπάθησε νά ἀκολουθήσει τήν ζωή τῶν ἐνάρετων χριστιανῶν. Ὁ νεαρός Ἰουδαῖος, ὁ ὁποῖος ἔφερε τήν χριστιανική πίστη ἤδη στή ψυχή του, ἀποφάσισε νά φύγει ἀπό τό θόρυβο τοῦ κόσμου, καί μετέβη στό μοναστήρι Φουβούτιον, τοῦ ὁποίου οἱ μοναχοί φημίζονταν γιά τήν θεάρεστη ζωή τους.
Ἀφοῦ δοκιμάσθηκε ἀρκετά καί πείστηκαν γιά τήν εἰλικρινή καί φωτεινή πίστη του, τοῦ ἔδωσαν τό ἅγιο βάπτισμα καί τόν ὀνόμασαν Κωνσταντῖνο. Ἔγινε ἔτσι ἀδελφός τῆς Μονῆς.
Ἐπιδόθηκε στήν μελέτη τῶν πνευματικῶν πραγμάτων. Ὅμως αὐτό δέν τοῦ ἦταν ἀρκετό, ἤθελε νά διδάξει καί στούς ἄλλους ἀνθρώπους τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ. Γι’ αὐτό ἄρχισε νά μεταβαίνει ἀπό τήν μία πόλη στήν ἄλλη καί νά κηρύσσει τό λόγο τοῦ Θεοῦ.
Ἀπεβίωσε ἐν εἰρήνῃ.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx