Ὅσιος Νήφων Ἐπίσκοπος Κωνσταντιανὴς (23 Δεκεμβρίου)

OsiosNifon7 ἐπιγραφή τῆς βιογραφίας του ἔχει ὡς ἑξῆς: «Βίος καί πολιτεία τοῦ Ὁσίου πατρός ἡμῶν Νήφωνος τοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει μέν ἀσκήσαντος, γενομένου δέ ἐπισκόπου Κωνσταντιανῆς κατά Ἀλεξάνδρειαν».
Στόν Λαυριωτικό Κώδικα Β 81, λέγεται ἐπίσκοπος Ἀλμυρουπόλεως καί ὅτι ἀπεβίωσε 23 Δεκεμβρίου. Ἀκολουθία του βρίσκεται στόν Κώδικα Δ. δ. II τῆς Κρυπτοφέρης (Βλ. Κατάλογο Roechi σελ. 389). Ἐλεύθερη ἀπόδοση τῆς ζωῆς του ἀπό τό βυζαντινό χειρόγραφο, βρίσκεται στό βιβλίο «Ἕνας Ἀσκητής Ἐπίσκοπος», ἔκδοση Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου Ὠρωποῦ (1993).

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx