Ὅσιος Φιλογόνιος (20 Δεκεμβρίου)

201215 Ὅσιος Φιλογόνιος ἔζησε στά χρόνια τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ἐπιδόθηκε ἀπό τήν παιδική του ἡλικία, στήν ἐκμάθηση τῶν ἱερῶν γραμμάτων καί ἔτσι ἀφιέρωσε τόν ἑαυτό του στόν Θεό. Τόσο ἡ εὐγλωττία του ὅσο καί ἡ ἀναμφισβήτητη εὐσέβεια καί χρηστότης του, ἔκαναν τούς χριστιανούς τῆς Ἀντιοχείας νά τόν ἀναδείξουν σέ ἐπίσκοπο τῆς μεγάλης καί περίλαμπρης πόλης τους.
Ὁ Φιλογόνιος ἦταν δικηγόρος, ἀσκοῦσε τό ἐπάγγελμά του μέ γνώμονα τά φιλανθρωπικά του αἰσθήματα. Ὅποτε μποροῦσε, ὑπεράσπιζε τούς συνανθρώπους του πού εἶχαν ἀδικηθεῖ καί ἦταν ἀδύναμοι ἀπέναντι στούς καταπιεστές εἰδωλολάτρες.
Ὁ Χρυσόστομος μᾶς πληροφορεῖ ὅτι ὁ Ἐπίσκοπος Ἀντιοχείας, ὁ Φιλογόνιος, ἦταν ἔγγαμος καί εἶχε μία θυγατέρα ὅταν χειροτονήθηκε. Ἡ οἰκογένειά του ὅμως δέν τόν ἐμπόδισε νά διατελέσει μεγάλο φιλανθρωπικό ἔργο καί νά ἀφιερωθεῖ στό ποίμνιό του.
Ὁ Ὅσιος Φιλογόνιος παρέδωσε τό πνεῦμα του στόν Κύριο ἐν εἰρήνῃ.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx