Ἅγιος Ἀθηνόδωρος ὁ Μάρτυρας (7 Δεκεμβρίου)

15 Ἅγιος Ἀθηνόδωρος καταγόταν ἀπό τή Μεσοποταμία καί μαρτύρησε ὅταν αὐτοκράτορας ἦταν ὁ Διοκλητιανός (290).
Ὑπερβολικά θαυμαστή ὑπῆρξε ἡ εὐψυχία, μέ τήν ὁποία ὑπέφερε φρικιαστικά μαρτύρια, ἐπειδή ἐπέμενε στήν ὁμολογία τοῦ Χριστοῦ. Στήν ἀρχή τοῦ ἔκαψαν τίς σάρκες μέ ἀναμμένες ἀπό ρητίνη λαμπάδες. Ἔπειτα, τοῦ ἔβαλαν στίς μασχάλες σιδερένιες πυρακτωμένες σφαῖρες. Καί στήν συνέχεια τόν ξάπλωσαν σέ χάλκινο πυρωμένο τάπητα.
Ἀλλά ἡ καρτερία πού ἔδειξε σ’ ὅλα αὐτά τά μαρτύρια καί οἱ θερμές προσευχές του πρός τόν Ὕψιστο, τράβηξαν στήν χριστιανική πίστη πενήντα εἰδωλολάτρες.
Ἔτσι παρέδωσε τήν ἁγία του ψυχή, ἀφοῦ προετοίμασε γιά τόν οὐρανό καί ἄλλες ἐκλεκτές, διά τῆς ἀληθινῆς ἀρετῆς, ψυχές.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx