Ἅγιος Ἀγάπιος (19 Νοεμβρίου)

10αταγόταν ἀπό τήν Καισάρεια τῆς Παλαιστίνης καί διέπρεψε γιά τήν σεμνότητα τῆς ζωῆς του. Συνελήφθη ἀπό τόν βασιλιά Μαξιμίνο (311 – 313), ἐπί δούκα Οὐρβανοῦ, γιά τόν λόγο ὅτι ἦταν χριστιανός.
Τότε τόν διαπόμπευσαν μέσα στό στάδιο καί στήν συνέχεια τόν ἄφησαν γιά τροφή στά ἄγρια θηρία. Αὐτά τόν κατασπάραξαν, ἀλλά τόν ἄφησαν μισοπεθαμένο.
Σ’ αὐτή τήν κατάσταση τόν ἔριξαν στή φυλακή καί τήν ἑπόμενη ἡμέρα τόν ἔπνιξαν στή θάλασσα.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx