Ἅγιοι Ματρωνιανὸς καὶ Ἀντώνιος (7 Νοεμβρίου)

7ταν ἀδέλφια τοῦ Ἁγίου μάρτυρα Ἰέρωνα – τοῦ πρώτου ἀπό τούς 33 μάρτυρες ἐν Μελιτινῇ πού ἑορτάζουν σήμερα – καί μαρτύρησαν καί αὐτοί διά ἀποκεφαλισμοῦ στήν πόλη Μελιτινῆ.