Ἅγιοι Μᾶρκος, Ἀρίσταρχος καὶ Ζήνων οἱ Ἀπόστολοι (27 Σεπτεμβρίου)

15 Ἀρίσταρχος, εἶχε τή μεγάλη τιμή νά χρηματίσει συνεργάτης τοῦ Ἀπ. Παύλου, (πρός Φιλήμ. α’ 23) καί συναιχμάλωτός του (Κολοσ. δ’ 10). Κατόπιν διέπρεψε καί ως ἐπίσκοπος Ἀπαμείας στή Συρία.
Ὁ Μᾶρκος, πού δέν εἶναι βέβαια ὁ Εὐαγγελιστής, χειροτονήθηκε ἐπίσκοπος Βύβλου καί ἔδρασε ἀποστολικά. Ὅπως μάλιστα τοῦ Πέτρου (Πράξ. ε’ 15), ἔτσι καί αὐτοῦ ἡ σκιά μόνη ὅταν ἔπεφτε στούς ἀσθενεῖς τούς θεράπευε.
Ὁ Ζήνων, εἶναι ὁ ἴδιος μέ τόν νομικό Ζηνά, πού σάν γνήσιος καί εὐδόκιμος ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου, βοήθησε γι’ αὐτό καί στήν Κρήτη μαζί μέ τόν Ἀπολλῶ. Γι’ αὐτό καί ὁ Ἀπόστολος Παῦλος τόσο συγκινητικά καί φιλόστοργα συνιστᾷ στόν Τίτο, νά τούς φροντίσει τόσο πολύ, ὥστε νά μή τούς λείψει τίποτα (Τίτ. γ’ 13). Ὁ Ζήνων, διέπρεψε καί ως ἐπίσκοπος Διοσπόλεως.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx