Ὅσιος Παφνούτιος (25 Σεπτεμβρίου)

7ταν ὁ πατέρας τῆς Ὁσίας Εὐφροσύνης, πού τιμᾶται σήμερα.
Ἀπεβίωσε εἰρηνικά.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx