Όσιος Κοσμάς ο Ζωγραφίτης (22 Σεπτεμβρίου)

Mύσας το όμμα σώματος βλέπεις άνω,
Kοσμά Όσιε το πρόσωπον Kυρίου.