Ἅγιοι Εὔοδος καὶ Ὀνησιφόρος οἱ Ἀπόστολοι (7 Σεπτεμβρίου)

15 Εὔοδος ἀνήκει στήν χορεία τῶν ἑβδομήκοντα Ἀποστόλων καί ἔγινε ἐπίσκοπος στήν μεγάλη Ἀντιόχεια, ὑστέρα ἀπό τόν Ἀπόστολο Πέτρο. Έγινε μεγαλόφωνος κήρυκας τοῦ Εὐαγγελίου καί ἔλαμψε σέ ὅλες τίς ἀρετές. Ἀπεβίωσε εἰρηνικά.
Ὁ Ὀνησιφόρος, ἦταν χριστιανός οἰκογενειάρχης στήν Ἐκκλησία τῆς Ἐφέσου. Τόν ἀναφέρει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στήν Β’ πρός Τιμόθεον ἐπιστολή (κεφ. α’ 16 – 18). Ἔγινε ἐπίσκοπος Κολοφῶνος τῆς Μ. Ἀσίας καί διακρίθηκε στήν διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου, τό ὁποῖο ὑπερασπίσθηκε μέ ἀνδρεία μέχρι αἵματος.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx