Ἅγιος Ἀδριανός ὁ Μάρτυρας (26 Αυγούστου)

AgiosAndrianos16ρόκειται γιά μάρτυρα διαφορετικό ἀπό τόν σύζυγο τῆς Ναταλίας, ὁ ὁποῖος ἔζησε τά χρόνια τοῦ βασιλιά Λικίνιου. Καταγόταν ἀπό τήν Ρώμη καί ἦταν γιός τοῦ Βασιλιά τῆς Ρώμης Πρόβου, ὁ ὁποῖος βασίλευε τό 276.
Ὁ Ἀδριανός διέμεινε, μαζί μέ τόν ἀδελφό του Δομέτιο, ὁ ὁποῖος ἀργότερα ἔγινε ἐπίσκοπος μετά τόν Τίτο, στό Βυζάντιο. Ποθῶντας νά μαρτυρήσει γιά τόν Χριστό, πῆγε στήν Νικομήδεια καί καταφέρθηκε ἐναντίον τοῦ Λικινίου πού ταλαιπωροῦσε τόν ρωμαϊκό στρατό, ἐναντίον τῶν χριστιανῶν.
Ὁ Λικίνιος τόν συνέλαβε, τόν βασάνισε ἄγρια καί στό τέλος τόν ἀποκεφάλισε.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx