Ἅγιοι Τιμόθεος, Ἀγάπιος καὶ Θέκλα οἱ Μάρτυρες (19 Αυγούστου)

190815ἱ Ἅγιοι Τιμόθεος, Ἀγάπιος καί Θέκλα, μαρτύρησαν στήν Γάζα. Στήν πόλη αὐτή, ἀπό τά πρῶτα χρόνια τοῦ χριστιανισμοῦ εἶχε ἱδρυθεῖ ἐκκλησία, τήν ὁποία συνεχῶς πολεμοῦσαν οἱ εἰδωλολάτρες. Ἀλλά ὅσο τήν πολεμοῦσαν, τόσο αὐτή μεγάλωνε καί ὅλο καί πιό πολλοί γινόντουσαν χριστιανοί.
Κατά καιρούς γινόντουσαν μεγάλοι διωγμοί ἐναντίον τους. Σέ μία τέτοια ἐξέγερση, μέ ἐντολή τοῦ ἐπάρχου Οὐρβανοῦ, συνελήφθη ὁ Τιμόθεος. Ἀφοῦ ὑπεβλήθη σέ πολλά σκληρά καί ἀπάνθρωπα βασανιστήρια ρίχτηκε στήν φωτιά ὅπου καί μαρτύρησε.
Βλέποντας ὁ Ἀγάπιος καί ἡ Θέκλα τό μαρτύριο τοῦ Τιμοθέου, εἶπαν ὅτι θέλουν νά μαρτυρήσουν καί αὐτοί γιά τόν Χριστό τους καί οἱ εἰδωλολάτρες τούς ἔριξαν στά ἄγρια θηρία.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx