Ἅγιος Ἀβούδιμος ὁ Μάρτυρας (15 Ιουλίου)

150715 θαρραλέος αὐτός στρατιώτης τοῦ Χριστοῦ, καταγόταν ἀπό τή νῆσο Τένεδο καί ὑπῆρξε ἀπό τά πρῶτα ὁλοκαυτώματα τῆς πίστης, στόν τότε διωγμό κατά τῆς Ἐκκλησίας ἐπί Διοκλητιανού.
Ἐπειδή δέν θέλησε νά θυσιάσει στά εἴδωλα, τόν ἔδεσαν καί τόν ἔδειραν σκληρά. Ὁ Ἀβούδιμος ὅμως, μία ἀπάντηση εἶχε συνεχῶς στό στόμα του: «ΕΙΜΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ».
Κατόπιν τοῦ ἔσχισαν τά πλευρά μέ σιδερένια νύχια, καί ἐπειδή συνέχιζε νά ὁμολογεῖ τόν Χριστό, τόν θανάτωσαν μέ ἀποκεφαλισμό.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx